Pages

සීමාවන් නොමැති අදහස් වලට පණ දෙන්න.....

Tuesday, November 17, 2009

You and I ( Finding t.A.T.u. )

The story follows friendless American teenager Janie Sawyer who is trying to escape her lonely life in Moscow through her love of music. Janie meets Lana Starkova on a fansite for the pop-band t.A.T.u. Trapped in a provincial Russian town, Lana is desperate to flee her mundane life and the two girls develop an instant connection. The two girls adapt a poem by Lana into a song, and post it on YouTube. t.A.T.u.'s manager catches news of the song, and contacts the girls in hopes they will allow t.A.T.u. to record the song. Janie and Lana's relationship then becomes the catalyst for a series of adventures.t.A.T.u. has stated the movie will be very scandalous, and would not deal with the "love and roses" often found in films, but the real scandal and hardships that come along with relationships.

Monday, November 2, 2009

slt-mobitel 3g weekly delight

slt-mobitel recently introduced their 3d data package for prepaid users. it allows 200MB data usage for one week. to activate dial *071*75*1#.it will charge LKR75.00 + TAX , means LKR 98.48 per activation. this plan will be deactivated if data usage reached 200MB or the after ending the one week time period from the last activation, which comes first. after deactivating, it will charge LKR 0.01/kb.then you must re-activate it.
http://mobitel.lk

Sunday, November 1, 2009

Don't you like to get free outgoing calls from SLT-Mobitel(+9471) to Dialog(+9477) at Sri Lanka.

Last saturday I found a uncommon thing when I make a call to a friend of mine. I'll explain how it happened.

I made a call to a friend of mine while waiting for a bus with another friend of mine. Me and the friend who with me at the bus stop talked about formatting a computer while ringing the phone. When he answer the phone I didn't tell anything about formatting a computer and I asked him to meet me at bus stop. After meeting the second friend, he asked whose computer we are hoping to format.

I asked how did he know about formatting the PC and he replied before he answer the phone, he heard what we talked with each other. Then we asked how it happened. Then, he told when he get a call from a Mobitel number, sometimes he hear the sounds in the other side before answering the phone and while ringing the phone with the ring-tone.

Then we wanted to test it. I made a call to friends dialog number and I waled some distance, and made talked something while ringing the phone. Then we tried it other side. Both times we heard what other people say while ringing the phone.


Then , after coming home, I tested it with my mothers phone, but I didn't heard anything from other-side. What's the reason to work it only with some numbers and not to work with other numbers? But I can talk with my friend without answering the phone.


Try it out …..

who is “hacker” and who is “cracker” ?

Sinhala unicode version of this article also available.


hacker is a famous word in the computer field. Cracker also a famous word but not as famous as the word hacker.

Before we see about hacker, we'll see about the cracker. Cracker is a well knowledgeable programmer who develops programs to computers. Every time he is a good person and there isn't any harm to a computer from him. But many people misidentify him as a hacker. The truth is Cracker isn't a hacker and he never hack a computer.

Now it's time to see about hacker.

There are three types of hackers “White hat hacker” , “Black hat hacker” and “Grey hat hacker”.

White hat hacker” is the person who cares about the “security of the computer system”. He always try to find errors in the system and solve the problems to prove the security. Most companies hire them to check the security vulnerabilities in their networks and computer systems. They never do any illegal work which harmful to the system , to data or people.

Black hat hacker” is the worst person who enters tries to steal something from any computer or network. He is a bads person. He is a threat to data, privacy and computer systems. They use the data which they got by hacking to earn money. They know which they do is illegal. Because of their illegal work, they always caught to the “law” and “be in the jail” for many times.

Grey hat hacker” also a person who is very knowledgeable and try to improve the security of the system. But when he thought or got the chance he do what “Black hat hacker” does. So, “Grey hat hacker” is the person who is in between “White hat hacker” and “Black hat hacker”. Because of their illegal work, they also caught to the “law” and “be in the jail” for many times.


We are in a Global village, which connected by communication. So, data is valuable to every one. Many people like to learn how to hack because it helps them to secure them from hackers. So, they think to become a “White hat hacker” and learns how to hack. After learning some techniques, they forget about their aim which was to become a “White hat hacker” and try to hack and to be a threat to computers and networks. Sometimes they do it for Fun and sometimes to earn money. But these days, the law is strict for Cyber-crimes. So, think twice before hack.

හැකර් කියන්නේ කාටද ? එතකොට කවුද ක්රැකර් කියන්නේ ?

හැකර් කියන්නේ කාටද ? එතකොට කවුද ක්රැකර් කියන්නේ ?

typed using sinhala unicode.

English translation of this article will be available as soon as possible.


හැකර් කියන වචනය පරිගණක ලෝකයේදී නිතරම අහන්න ලැබෙන වචනයක් වගේම හරිම ප්‍රසිද්ධ වචනයක්.

හැකර් තරමින් ප්‍රසිද්ධ නැතත් ක්රැකර් කියන වචනයත් යම් තරමකට ප්‍රසිද්ධයි. නමුත් හැකර් හා ක්රැකර් යන වචන දෙක භාවිතා කරන ආකාරය තවමත් හරිම පැටලිලි සහිතයි. සමහරු කියන්නේ ක්රැකර් කියන්නේ පරිගණක පිළිබද විශාරදයෙක් , එයා පරිගණක වලට වැඩසටහන් සකසන්නෙක් , එයාගෙන් කාටවත් හානියක් නෑ කියලයි. ඒත් සමහරු ක්රැක් කියන වචනය නිසා හිතාගෙන ඉන්නේ ක්රැකර් කියන්නේත් හැකර්ට කියලයි. ඒත් දැනට පිළිගත හැකි මූලාශ්‍ර වලින් කියැවෙන්නේ නම් ක්රැකර් ගෙන් කාටවත් හානියක් නෑ කියලයි.

දැන් ඉතින් ක්රැකර් අමතක කරලා හැකර් ගැන හොයලා බලමු.

හැකර්ලා වර්ග තුනක් ඉන්නවා.

පලමු කාණ්ඩය තමයි "වයිට් හැට් හැකර්". එහෙම නැත්තම් "එතිකල් හැකර්".

මේ අය පරිගණක ආරක්ෂාව පිළිබද විශාරදයින්. ඔවුන්ගෙන් කාටවත් හානියක් නෑ. මේ අය නිතරම පරිගණක පද්ධති වල ආරක්ෂාව පිළිබදව පරීක්ෂණ කරලා, පද්ධති වල ආරක්ෂාව තහවුරු කරනවා. ඒ නිසාම මේ අයව සමහර සමාගම් තමන් ගේ පරිගණක පද්ධති වල ආරක්ෂාව පිළිබදව තහවුරු කර ගැනීමට යොදා ගන්නවා.

දෙවෙනි කාණ්ඩය තමයි "බ්ලැක් හැට් හැකර්".

මේ අය පරිගණක ආරක්ෂාවට තර්ජනයක්. නිතරම බලන්නේ ‍‍වෙන කෙනෙක් ගේ පරිගණක‍යකට රිංගලා ‍මොනවා හරි හොරකම් කරන්නමයි. පරිගණක පද්ධතියකට එහෙම ඇතුල් වුනොත් සොරි තමයි ඉතින්. මෙයාලා කරන්නේ වැරැද්දක් කියලා මෙයාලා දන්න‍වා. මෙයාලා කරන වැඩ නිසා නිතරම නඩු-හබ වලට පැටලෙනවා.

තුන්වෙනි කාණ්ඩය තමයි "‍ග්‍රේ හැට් හැකර්".

මෙයාලාත් පරිගණක ආරක්ෂාව පිළිබද විශාරදයින්. ඒත් "වයිට් හැට් හැකර් " කරන හොද වැඩ ව‍ගේම හිතුනොත්/අවස්ථාව ලැබුනොත් "බ්ලැක් හැට් හැකර්" කරන නරක වැඩත් මෙයාලා කරනවා. ඒ නිසා මෙයාලාත් නඩු-හබ වලට පැටලෙනවා.


ගොඩක් අය හැක් කරන හැටි ඉගෙන ගන්න හරිම ආසයි. ඒකට උත්සාහත් කරනවා. මොනවා වුනත් හැක් කරන හැටි දන්න‍වා නම් හැකර්ලාගෙන් බේරෙන එකත් ලේසියි. ඒ පරමාර්ථයෙන් හැක් කරන හැටි ඉගෙන ගන්න ‍ගොඩක් අය ටික කාලෙකදි තමන්ගේ අරමුණ අමතක කරලා "බ්ලැක් හැට් හැකර්" කෙනෙක් වෙන‍වා. ඒ වගේ අයට දැන් ගොඩක් තෑගි දෙනවාලු "උසාවිය පැත්තේ එන්න කියලා". සම‍හරුන්ට "ආණ්ඩුවේ බෝඩිමේ නවතින්නත් ‍දෙනවාලු" (ආණ්ඩුවේ බෝඩිමේ කෑම බීම නිකන් ලු ).


හැකර් කියන්නේ කාටද ? එතකොට කවුද ක්රැකර් කියන්නේ ?

හැකර් කියන්නේ කාටද ? එතකොට කවුද ක්රැකර් කියන්නේ ?

typed using sinhala unicode.

English translation of this article will be available as soon as possible.


හැකර් කියන වචනය පරිගණක ලෝකයේදී නිතරම අහන්න ලැබෙන වචනයක් වගේම හරිම ප්‍රසිද්ධ වචනයක්.

හැකර් තරමින් ප්‍රසිද්ධ නැතත් ක්රැකර් කියන වචනයත් යම් තරමකට ප්‍රසිද්ධයි. නමුත් හැකර් හා ක්රැකර් යන වචන දෙක භාවිතා කරන ආකාරය තවමත් හරිම පැටලිලි සහිතයි. සමහරු කියන්නේ ක්රැකර් කියන්නේ පරිගණක පිළිබද විශාරදයෙක් , එයා පරිගණක වලට වැඩසටහන් සකසන්නෙක් , එයාගෙන් කාටවත් හානියක් නෑ කියලයි. ඒත් සමහරු ක්රැක් කියන වචනය නිසා හිතාගෙන ඉන්නේ ක්රැකර් කියන්නේත් හැකර්ට කියලයි. ඒත් දැනට පිළිගත හැකි මූලාශ්‍ර වලින් කියැවෙන්නේ නම් ක්රැකර් ගෙන් කාටවත් හානියක් නෑ කියලයි.

දැන් ඉතින් ක්රැකර් අමතක කරලා හැකර් ගැන හොයලා බලමු.

හැකර්ලා වර්ග තුනක් ඉන්නවා.

පලමු කාණ්ඩය තමයි "වයිට් හැට් හැකර්". එහෙම නැත්තම් "එතිකල් හැකර්".

මේ අය පරිගණක ආරක්ෂාව පිළිබද විශාරදයින්. ඔවුන්ගෙන් කාටවත් හානියක් නෑ. මේ අය නිතරම පරිගණක පද්ධති වල ආරක්ෂාව පිළිබදව පරීක්ෂණ කරලා, පද්ධති වල ආරක්ෂාව තහවුරු කරනවා. ඒ නිසාම මේ අයව සමහර සමාගම් තමන් ගේ පරිගණක පද්ධති වල ආරක්ෂාව පිළිබදව තහවුරු කර ගැනීමට යොදා ගන්නවා.

දෙවෙනි කාණ්ඩය තමයි "බ්ලැක් හැට් හැකර්".

මේ අය පරිගණක ආරක්ෂාවට තර්ජනයක්. නිතරම බලන්නේ ‍‍වෙන කෙනෙක් ගේ පරිගණක‍යකට රිංගලා ‍මොනවා හරි හොරකම් කරන්නමයි. පරිගණක පද්ධතියකට එහෙම ඇතුල් වුනොත් සොරි තමයි ඉතින්. මෙයාලා කරන්නේ වැරැද්දක් කියලා මෙයාලා දන්න‍වා. මෙයාලා කරන වැඩ නිසා නිතරම නඩු-හබ වලට පැටලෙනවා.

තුන්වෙනි කාණ්ඩය තමයි "‍ග්‍රේ හැට් හැකර්".

මෙයාලාත් පරිගණක ආරක්ෂාව පිළිබද විශාරදයින්. ඒත් "වයිට් හැට් හැකර් " කරන හොද වැඩ ව‍ගේම හිතුනොත්/අවස්ථාව ලැබුනොත් "බ්ලැක් හැට් හැකර්" කරන නරක වැඩත් මෙයාලා කරනවා. ඒ නිසා මෙයාලාත් නඩු-හබ වලට පැටලෙනවා.


ගොඩක් අය හැක් කරන හැටි ඉගෙන ගන්න හරිම ආසයි. ඒකට උත්සාහත් කරනවා. මොනවා වුනත් හැක් කරන හැටි දන්න‍වා නම් හැකර්ලාගෙන් බේරෙන එකත් ලේසියි. ඒ පරමාර්ථයෙන් හැක් කරන හැටි ඉගෙන ගන්න ‍ගොඩක් අය ටික කාලෙකදි තමන්ගේ අරමුණ අමතක කරලා "බ්ලැක් හැට් හැකර්" කෙනෙක් වෙන‍වා. ඒ වගේ අයට දැන් ගොඩක් තෑගි දෙනවාලු "උසාවිය පැත්තේ එන්න කියලා". සම‍හරුන්ට "ආණ්ඩුවේ බෝඩිමේ නවතින්නත් ‍දෙනවාලු" (ආණ්ඩුවේ බෝඩිමේ කෑම බීම නිකන් ලු ).


Related Posts with Thumbnails